Modlitba pro milovanou osobu, kterou právě teď zavoláte

Ve věku techniky se objevují stále více a více problémů, ale způsoby, jak je vyřešit, se množí. Pokud se v dávných dobách modlili k Pánu, aby se manžel vrátil z bitvy, hostující princ upozornil na červenou dívku, nyní se modlí za to, že milovaný zavolá a pozve na rande. Takové modlitby fungují velmi dobře.

Důležitá pravidla a rituál čtení

Nejdůležitější pravidlo jakékoli modlitby: když to říkáte, oslovujte Pána správnými slovy, testovanými podle času a generací.

Při výběru křesťanské modlitby za účelem přijetí důležitého volání si pečlivě přečtěte jeho text. Někdy je vydána modlitba modlitby, jejíž činnost je zásadně opakem Božího slova. Kouzelná spiknutí porušuje vůli člověka a přiměje ho k tomu, aby povolal, zatímco Pán pouze pomáhá a instruuje vyvoleného, ​​neporušuje jeho vůli, ale posiluje již existující pocity.

Podle toho, zda modlitba funguje, lze pochopit skutečnou povahu smyslů. Pokud ten chlap nevolal poté, co se modlitba opakovala několikrát, pak jeho pocity pro vás nejsou dost silné. Neměli byste ho nyní tlačit, je lepší počkat na nějaký čas a zkusit znovu získat jeho srdce.

Neexistuje žádný rituál pro čtení modlitby, aby člověk miloval, nudil a volal, na rozdíl od spiknutí. Modlí se za všech okolností a bez ohledu na denní dobu. Perfektně je ráno po probuzení, ve zvláštním modlitebním koutě domu, kde stojí ikony Ježíše Krista, Panny Marie, Mikuláša Wonderworkera nebo jiných. Modlete se na kolena, doporučuje se osvětlit kostelní svíčku pro lepší soustředění.

Odvolání k Pánu jako existující modlitba a podle vlastních slov. Někdy má tento druhý nejlepší efekt, protože modlitba pochází ze srdce. Nejhorší, to znamená nulový efekt, bude mít modlitbu, čtená z kusu nebo obrazovky telefonu, zubaté slova, jejichž význam nechápete úplně.

Při oslovování Pána je důležité pochopit, co od něj chcete a jak se k němu blížíte, abyste byli připraveni mu poděkovat slovem, modlitbou, očista, půst nebo chodit do církve.

Kdo se modlí za chlápka?

Ať je svatý cokoli, kterého se rozhodnete přeměnit, modlitba vystoupí k Nejvyššímu. Svatí působí jako vodítka mezi lidmi a Bohem. Vyberte si někoho blízkého k vám, o jehož životě víte víc, jehož pamětní den je nyní oslavován. Můžete strávit nějaký čas čtením o svatých a vybrat si nejvíce ctěné pro konverzi.

Nejsilnější modlitba, kterou teď miluje milovaný, bude ten, který pochází ze srdce. Je opakován mnohokrát, s upřímným třesem v hlase a vzrušením v srdci.

Aby modlitba přesněji a rychleji dosáhla nebe, doporučuje se modlit se k Ježíšovi, Mikulášovi divů a svatým Theotokům. Je užitečné současně mít fotku svého milovaného vedle zapálené svíčky, aby byl jeho obraz jasně vytištěn ve vašem hovoru.

Šeptání na fotografii

Účinná modlitba se čte na fotografii milovaného člověka. Předem vytiskněte fotografii, na níž je zobrazen váš oblíbený v plném růstu nebo na ramenou, bez neoprávněných osob. Prohlížení fotografií by mělo směřovat k objektivu fotoaparátu.

Držte fotografii na chvíli, zahřejte ji teplým rukama. Pak zavřete oči, řekněte modlitbu:

"Ve jménu silné lásky, upřímné lásky, apeluji na našeho Pána Ježíše. Slyšte prosbu vašeho služebníka (vaše jméno) o vašem služebníku (jméno milovaného). Více než cokoli jiného, ​​přeji si naše shromáždění. Modlím se, Pane, dotýkej se ho s vaším praporem, zdržím srdce a duši, povznášejí mi obraz v jeho očích. Nech mě přemýšlet o mě, jestli mě skutečně miluje, bude mě zastínit, nechá mě zavolat, nech přijde a přijme mě, protože mi chybí, Bože. Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého, amen. "

Pánu

Pro milovníka volání musí být modlitba upřímná. Pamatujte, že taková modlitba není kouzlem lásky, je to žádost o božskou milost.

Modlíme-li se k Pánu, měli bychom navštívit nedělní službu, zúčastnit se společné modlitby a potom svítit na ikonu Ježíše svíčku a třikrát uctívat následující text:

"Pane Bože, jasný v nebi i na zemi, moje modlitba je pro mě jednoduchá a proto naléhavá. Neotáčej se, světlo-tvář, neopouštěj, všemohoucí, upřednostňuj svého otroka (jméno). Modlím se za odpuštění mých hříchů od narození až po dnešek, protože Světlo, které je zapálené v mé duši, je úctou k uvěření. Modlím vás za naplnění mého horlivého snu, o přijetí lásky a silné jednoty na zemi. Nechť tvůj služebník (jméno milovaného) spadne svou milostí, pamatuj si mě. Dejte svou duši na své Světlo, nechte v něm vyvolat touhu připomenout si sebe, zavolejte mi. Chci slyšet jeho hlas více než cokoliv jiného na světě. Děkuji vám, Pane, za to navždy budu vděčný. Amen. "

Nicholas Wonderworker

Modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi pomáhá nejen učinit milovaného člověka touhu volat, ale i přijít. Prelát Nikolay pomáhá s jakýmikoli otázkami a skrze něho může být Pán řešen jakýmkoliv problémem.

Odvolání k volání je na ikoně Benefactoru přečteno:

"Na svatého Mikuláše, Wonderworkerovi a Prelateovi. Prosím vás modlitbou, slyšte mě, Boží služebník (jméno). Můj cíl je jednoduchý, ale důležitý pro mě, protože se modlím za důležitou výzvu od svého milovaného služebníka Božího, milého mého srdce (jméno předmětu lásky). Jestli se v mém srdci pocit mizí, nechte mou modlitbu, vzestupující od Pána, probudit v něm touhu po mně a on se uklidní jen voláním, až přijde, že mě přijme silnější než silný. Ve jménu Pána se modlím, slyším a plním svou touhu, děkuji vám v tom. Amen! "

Svatá Matka Boží

Panna Marie, Matka Boží, také přispívá k záležitostem srdce. Měla by se modlit, aby se předtím koupala, oblečená v čistých šatech a položila květiny a zapálené svíčky do místnosti.

Text modlitby se čte třikrát, na různých stranách světa:

"Svatá Matka, předek křesťanské rodiny, přijímá modlitbu vaší dcery, Boží otroky (jméno). Ve jménu svatých apoštolů, andělů, archandělů, svatých a svatých, prosí tě za splnění toho, čeho si moje srdce touží. O brzkém volání, o pozornosti lásky, kterou se modlím, o službě Božím (jméno milovaného), sníším nejvíce ze všeho. Slyšte mě, Nejsvětější Matka, Panna Marie, neopouštějte milující srdce v úzkosti a očekávání. Projděte modlitbu k Pánu, prosíme za lásku. V tom, že se modlím k vám každý večer a den, že se modlím na kolenou. Amen! "

Jak rychle bude člověk volat?

Rychlost účinků modlitby pro člověka závisí na několika faktorech: kolik chcete, jak dlouho a upřímně se modlíte a jak silné jsou jeho pocity vůči vám. Pokud jste si jisti silou každého z nich, výsledek vás neumí.

Nezapomeňte, že se můžete modlit neomezený počet, zvolit různé svaté, neboť milující srdce nepřestává hledat jiné způsoby.

Nezapomeňte, že muži se vždy neodváží dělat první krok, zvláště když je žena chladná a lhostejná. Někdy byste měli volat nejprve a slyšet v hlase skutečné překvapení a radost. Vaše láska je ve vašich rukou!