Modlitba za zachování rodiny a disciplinování manžela

Bolest ženy, která se na sebe rozpadá rozpadavým manželstvím, třemi dětmi a studeným manželem, je pochopitelná pouze těmi, kteří k tomu někdy zažili. Bolest muže, jejíž milovaná žena už ho nepovažuje za centrum vesmíru, může být známo pouze těm, kteří se zoufale chtějí vrátit k minulým pocitům.

Co dělat, když rodina, která se zdála být pevností, praská v švech kvůli vnějším vlivům?

Důvody mohou být různé:

 1. Křikla a skandály kvůli vzájemnému nedorozumění.
 2. Problémy v práci.
 3. Nebezpečné finanční postavení.
 4. Nedostatek nových emocí a dojmů.
 5. Neschopnost vyjádřit nahromaděné a vyřešit problém společně.
 6. Další žena, jiný muž.
 7. Nešťastné rodiče manželství, matka v právu, in-právo.

To vše je naléhavé a řešitelné.

V takových situacích, když jsou ruce spuštěny a závoj zoufalství ztmavne, existuje poslední metoda, která funguje bezchybně.

Rodinné kouzlo

Upřímné konverzace ne vždy pomáhají, psycholog, přemístění, přerušení komunikace s negativně ovlivňujícími příbuznými. Bez ohledu na to, jak těžké se pokoušíte vše vyřešit pomocí tradičních metod, je-li něco zlomené, je nesmyslné sádřit. Stejně jako rozbitá větev potřebuje příliv živé šťávy k růstu dohromady a rozrušená rodina potřebuje pomoc shora.

Bílá magie zná mnohé způsoby, jak vrátit rodinu do své původní rovnováhy. Za prvé, jeho činnost obnovuje harmonii uvnitř osoby, která ji používá, a pak v celém prostředí. S jeho pomocí získáte ohromující výsledky, pokud budete dodržovat hlavní pravidlo: víra v sebe a kouzelnou akci.

Spiknutí a modlitby za zachování rodiny

Tradiční bílé kouzlo a silné křesťanské modlitby mohou pomoci sobě i vašemu manželovi zachovat vztahy. Jejich působení se liší pouze ve zdroji, ze kterého čerpáte sílu. Když se podíváte na spiknutí, čerpáte sílu v přírodě, lunární energii a vlastní éterické schopnosti. Když se modlíte k Otci, obrátit se k Pánu k podpoře a ukázat cestu do světa.

Každý si zvolí způsob, jak následovat. Cokoli si vyberete, musíte být připraveni vyčistit svou mysl negativnosti a pomoci vyšším silám s čímkoliv, co můžete. Chcete-li to udělat, nestačí, abyste si přečetli modlitbu, musíte poslouchat změny a uvažovat o nich, vidět situaci z různých úhlů a pracovat na nových informacích.

Odvolání k vyšším silám otevírá nový dech. Dává sílu žít a bojovat, ukazuje nové cesty a příležitosti. Ale nečinnost po léčbě nepovede k požadovanému výsledku. Když se uchýlíte k modlitbě, buďte připraveni na to, abyste dostali energii a využili ji dobře, teprve potom vám bude poskytnut nový příliv a záležitost bude začínat od mrtvého bodu.

Matrone

První metoda, kterou čestní hodnostáři doporučují svým farníkům, je modlitba ke svaté Matroně. Je vhodný jak pro ženy, tak pro muže, Blahoslavený podporuje všechny, kteří chtějí zlepšit vztahy v manželství. Matron patronuje rodiny a lidé se k ní odvážně vydávají za pomoc v jakémkoliv věku z celého světa. Byl jste ženatý po celá desetiletí nebo roky, v každé situaci je vždy možnost chodit do kostela a modlit se.

Můžete se obrátit na Božího člověka jak doma, tak v kostele. Je důležité mít ikonu Svaté Matrony, pokud máte doma modlitbu a několik svíček kostela. V žádném kostele je ikona již tam, stačí si koupit svíčku a modlit se před ní. Můžete také požádat kněze, aby se k vám připojil v modlitbě, aby vás posílil.

Pokud cesta arkády nebo ikony s částicemi památníků svatého Matronu prochází svým městem, nenechte si ujít příležitost uctívat je. Zvláštní efekt lze dosáhnout cestou do Pokrovského kláštera na Taganské ulici v Moskvě, kde se zachovávají památky a ikony Matky Nikonové.

Modlitba Matrona pro zachování rodiny má nejsilnější účinek. Budete okamžitě pociťovat, jestli byla přijata a svatý vás slyšel. Oheň správné odpovědi se uvnitř vás rozsvítí: je vaše cesta pravdivá, bude vaše nebesa upřednostňovat vaše manželství?

Koná se kdykoliv v průběhu dne. Umístěte před sebou ikonu Matrona, umístěte před sebou tři květiny, hold svatému a osvětlené církevní svíčky. Text modlitby není nutné se učit srdcem, říkat, že máte pocit, že je to podle vašich slov.

"Matronushka-zachránce, patronka lidí, buďte mírní a slušní službě Božímu (vaše jméno). Modlím se k vám v zoufalství a smutku, v naději na svaté požehnání. Tvoje trnitá cesta, jako trnitá tvůj podíl a ve jménu spasení člověka, prosim: pomoc, Svatý, pomáhaj Požehnanému, Pánu v jménu a Duchu, modlím se. Moje manželství (popište, kolik let jste byli ženatí, s kým) je špatné a destruktivní, bolest v srdci se usadila. Žádám vás, abyste jí pomohli vykázat, vrátit bývalé štěstí, zbavit se (popisovat problém sňatku). Za to děkuji. Amen! "

V církvích čte často jinou, známou modlitbu, takže pokud ji chcete přečíst společně s knězem, zapište si následující text předem:


Akathist do Gurie, Samony a Avivu

Další, nejméně slavná modlitba mezi lidmi, je akathista Gurie, Samona a Aviv. Důležitá a účinná, je navržena tak, aby byla každodenní modlitbou každé ženy a ženy.

Svatí mučedníci, kteří byli popraveni v letech 293-322 našeho století, jsou známí legendou jejich spásy nešťastné Euthymiě, zrádné ženy. Od té doby jsou svatí uctíváni jako spasitelé a strážci manželství, rodiny, pravé víry a spravedlivých skutků.

Tato modlitba se čte za ikonu znázorňující tři svaté, je důležité sledovat text a důraz.

Modlitba k svatému Mikulášovi, aby zachoval rodinu

Pravoslavná modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi pomáhá v situacích, kdy konflikty právě začínají v rodině a jejich příčina je neznámá. Taková modlitba pomáhá vymýtit mysl a pochopit primární zdroje.

Tato modlitba je dlouhá a obtížná, ne každý se ji může naučit. Proto se doporučuje, aby se modlitba na listu přepsala ručně, čímž se dosáhne ještě větší pevnosti. Celý text modlitby k Nicholasovi Wonderworkerovi o rodině je zde (odkaz ke stažení se otevře).

Pro věřící tato modlitba poskytne sílu a důvěru, přinese moudrost a vizi na cestu.

Modlitební knihy, které mění osud člověka, by měly být číst denně po dobu čtyřiceti dnů. Když jste z nějakého důvodu zmeškali jeden den, měli byste začít nejprve pravoslavný obřad, abyste cítili požadovaný účinek. Nejlepší je to číst na opuštěném místě nebo ve stěnách domu, která má před sebou obraz svatého.

Modlitba za zachování rodiny syna z rozvodu

Bolest manžela a ženy je skvělá, ale bolest milující matky je ještě silnější. Matka, když se dívá zvenčí na zničení manželství se svými dětmi, zoufale chce pomoci jim. Nejčastěji tyto pokusy vedou k opačnému účinku, nežádoucí zásah starší generace odmítá mladší.

V tomto případě zachrání modlitba, pro kterou není nutné zasahovat do života mladé rodiny. To je čteno na ikoně Matky Boží, pod obratem kterého je zakomponována společná fotka rodiny. Čím novější jsou fotky, tím šťastnější jsou tváře dětí na nich, tím silnější bude mateřské volání.

"Pane Ježíš, Boží Syn, svatá Matka Boží a Duch svatý, volám vás, Boží služebník (vaše jméno) ve jménu mých dětí (jména syna a dcery). Jejich manželství, které bylo uzavřeno před tváří Pána (datum svatby) bylo v pořádku a silné, ale vyrazili na špatnou cestu a opustili své domácí požehnání. Prosím tě, stiskni ty, otoč svůj pohled směrem k Božím služebníkům a upřednostňuj je. Pošlete své světlo a požehnání životodárné, posílejte sílu a vytrvalost, oheň duchu srdce, teplé srdce v manželství. Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Amen. "

V modlitbě je důležité mluvit o synovi a dcery jako o jejich dětech, které je nesdílejí. Tím, že přijmete švagrovou rodinu, přijmete ji jako dceru a jakákoli zmínka o tom, že není vaše vlastní, bude rozrušovat Boží Matku.

Bílá kouzelná zápletka k obnovení zlomeného manželství

Žena, která je svatým věřícím, který si opravdu přeje vrátit svého manžela a obnovit svou bývalou rovnováhu v manželství, bude zacházeno s jasným magickým rituálem. Jeho cílem je podnítit vášeň a navracet teplé vztahy. Koná se na sedmém měsíčním dni, v jasné noci. Bez ohledu na to, zda je vztah kompletní a zda komunikujete s vaším manželem, spiknutí bylo testováno v akci mnoha generací čarodějnic. Ti, kteří se v ní plně neuskutečnili, zaznamenali jiný majetek. Tento spiknutí změní události na dosud neznámou stránku, otevírá oči k novým příležitostem a přitahuje lepší život. Toto spiknutí pomohlo někoho vrátit manžela, někoho, aby našel nový, někdo se mohl uklidnit a začít ráno s úsměvem, stavět své životy a pokračovat dál.

Bez ohledu na vaše cíle, toto spiknutí nepoškozuje vás, ale pouze zlepšuje všechny okolnosti.

Pro pozemek připravte:

 • Sedm církevních svíček;
 • Fotky vaší rodiny;
 • Ikonová lampa pro kadidlo;
 • Kadidlo s vůní nějakých kořeněných bylin;
 • Ikona Panny Marie;
 • Listy sušené, bílé a vavřínové;
 • Malta a palička;
 • Papírový list;
 • Pen.

Příprava na rituál je nejen získávání potřebných prvků, ale také duchovní čištění. Předtím, než magický efekt vydržel jednodenní poslech, navštívit chrám, dát svíčku do zdraví manžela a dětí. Doporučují, aby prošli svátost vyznání a dostali rozhřešení.

Poté, co jste se zbavili zla, můžete v určeném čase přistoupit k pozemku.

Osamělejte v ložnici, otevřete všechna okna a sedněte na podlaze. Rozložte čistý list na podlahu nebo na nějaký kus látky. Svíčky lépe svítí ve svícnu nebo na kovové misce. Nejprve rozsvítíte sedm církevních svíček. Pak kadidlo určené k čištění atmosféry místnosti. Tvář postavte ikonu Panny Marie. Vezměte rodinu do rukou, podívejte se na obličeje, zdvihněte je, zapamatujte si nejjasnější a nejteplejší okamžiky. Líbejte tvář a položte fotografii na podlahu.

Vhoďte maltu a potom nakrájejte byliny.

Napište své jméno a jméno manžela na kus papíru. Když držíte list ve svých rukou, přečtěte si tento obrázek:

"Svatá Matka, svatý Otec, položím ústa na nohy v noci, která je pevná. Slyš mi moc nebe, otevři oči a podívej se mi. Jak jsme se vzali v den svatého (datum), žili jsme šťastně několik let a žili jsme v dokonalé harmonii jako služebník Boží (vaše jméno) a služebník Boží (jméno manžela). Děti se narodily do tohoto manželství (pokud nejsou žádné děti, vynechat trest, pokud existují, uveďte jména). Bez ohýbání se oheň v našem krbu svítil, ale cesty světa jsou nesmírné. Jsem hrdý na vaše kroky, všemocný pán, jeho syn a svatá Matka Boží. Žádám o vaši pomoc, dát silu vašemu otrokovi, otevřete oči jasně, posilněte své ruce a otevřete své srdce, abyste pochopili všechny věci. Svou manželství si účtuji za ruce, protože vaše vůle je posvěcená, tak ji obdržím. Pro dobro mé, pro dobro svého manžela, pro dobro skutků Páně. Tak skončete. Amen! "

Bozte list, připojte jej k ikoně Panny Marie, pak jemně spálte svíčky a popel přes plameny a promíchejte s bylinami. Byliny nemusí spálit. Ráno s maltou ve tvé ruce jdete na prahu domu a vyvíjíte bylinky větrem a řeknete:

"To, co se stalo, je prach, květy se zrodí z prachu, množí se nové počátky, v duši bude vládnout světlo. Amen. "

Vraťte se do domu, aniž si otřete ruce, na zadní straně fotografie, nakreslete kříž s prašnou rukou a skryjte ji ve fotoalbu.

Potom pokračujte v normálním životě. Modli se k Bohu večer a děkujte mu za jeho pomoc. Postarejte se o sebe: jděte do kosmetického salonu, připravte si procedury, připravte si nový účes, manikúru, kupte si nové oblečení a boty. Odložte smutek a potíže pro pozdější. Podívejte se na krásu a štěstí, setkávejte se s novými lidmi a přijměte svět, protože to nebylo hezké pro vás, nové. Cítíte se změněný, požadovaný a zajímavý, jděte na nové datum, vypněte telefon.

Pokud je váš manžel určen pro vás Bohem, vrátí se. Pokud ne, pak vám Bůh připravil lepší osud.

Důsledky

Modlitba za zachování blahobytu v rodině pomůže, když budou vyčerpány všechny prostředky a zbývá boj proti síle. S jeho pomocí získáte sílu a zlepšíte život. Od starověku, v obtížných situacích, lidé apelovali na vyšší síly o pomoc a nikdy neodpověděli mlčky ke skutečnému utrpení.

Věřte v sebe, věřte v Pána a štěstí se na vás usměje.