Modlitba před jídlem prosfor a svaté vody

Pravoslavné křesťanství je již dlouho zodpovědné za získání vody a chleba, zasvěcených v chrámu. Předpokládá se, že tento Stvořitel poprvé vykonal tento rituál, když byl ponořen do Jordánských vod, po kterém se stali svatými. Písmo učí, že člověk, který vezme uvnitř posvěcené jídlo, odvádí od sebe nečisté démony. Jeho tělo a duch jsou plné zvláštní záře a jsou osvětleny, aby sloužily Pánu. Je snadnější, aby takový věřící posílal a byl nakloněn ctnostem jakékoliv povahy.

Proč přijímat svatou vodu a prosforu?

Kněží říkají, že zasvěcená voda je metaforou obrazu vyšší milosti, symbolu nebeské moci. Jejím úkolem je očistit tělo a vzít na sebe metafyzickou špínu. Samozřejmě, pokud jednoduše pijete svatou vodu, aniž byste podporovali akce s jakýmkoli duchovním základem, neměli byste čekat na milost za milost. TPouze víra dává smysl rituálu.proto je potřeba modlitba před přijetím svaté vody.

Vzhledem k tomu, že voda zasvěcená v chrámu má silné ochranné vlastnosti, je také zvykem posypat rohy v domě a věci, které je třeba posvěcovat. Domníváme se, že to z nich dělá nepřístupné zlým duchům a temným duchům. Mnoho věřících používá vodu, která byla odebrána z díry v křtu, aby vyléčila zdravotní problémy. Bylo zjištěno, že svatá voda se dlouhodobě nezhoršuje, i když je skladována bez zvláštních podmínek.

Prosphora nebo prosvira, jak tomu říkají v Rusku - je malý, ručně pečený chléb. Může vypadat jako běžný bochník nebo malá cookie, být plochý nebo mít konvexní tvar. Existuje mnoho receptů na výrobu prosfor, ale textura nebo barva není tak důležitá jako jeho figurativní význam. Překlad z řeckého slova znamená "nabízení". Pravý prospor se skládá ze dvou částí, symbolizujících denní chléb (pozemský) a nebeský, který hovoří o dvojí podstatě Krista.

Klasický recept prosphora zahrnuje pečení obou částí zvlášť. V některých případech můžete vytisknout obraz kříže zvenčí, ale to není podstatné.

Zajímavý fakt: prospira pečená na svatou vodu a droždí - druhá přísada symbolizuje sílu Ducha svatého, který dává život všem bytostem.

Proč prosphora rozdělena do dvou? Domníváme se, že tak oslavujeme neviditelné rozdělení lidské přirozenosti na maso (mouku) a duch (kvasnice se zasvěcenou vodou). Výsledkem je, že se spojují do jednoho a je to nejlepší způsob, jak vyjádřit náboženskou metaforu. Prosvir by měl být kulatý: je symbolem nekonečna.

Kde vzít věřící prospore? Na začátku liturgie podávejte poznámku "Na zdraví" nebo pro zbytek, a pak se obráťte na kněze a donese chléb do jeho rukou. Prosforka, která vám byla vydána, je považována za svatou: nemůžete ho jen vyhozt - když je pečivo poškrábáno, spálit, nechat to jít po řece nebo vzít zpět do kostela.

Jak je jíst?

Nemělo by být žádné potíže s tím, jak vzít známou a zasvěcenou vodu. Pokud je však člověk novým veritelem pravoslavné víry, měl by dodržovat některá pravidla. Předpokládá se, že optimální čas pro přijetí - ráno. Jezte svaté symboly na prázdný žaludek. To je nutné, aby se nemísili s jinými produkty a udržovali homogenní strukturu, kterou tělo přirovnává v plném slova smyslu.

Pokud z nějakého důvodu není možné vzít prosforu s vodou ráno, použijte je v kteroukoli hodinu dne, ale v pravidelných intervalech od recepce hlavního jídla.

Ti, kteří ignorují toto pravidlo, nehřeší hřích z hlediska církve, ale měli požádat o odpuštění za špatné zacházení. Klíčem je udržet čisté myšlenky a lehkou duši. v okamžiku, kdy polknete výlet a pijete agásma. Modlitba k přijetí prosforky a svaté vody se vyslovuje jasně, nahlas.

Je důležité vědět: prosfora jíst přes talíř nebo papír - je nepřijatelné, že drobky padnou na podlahu a spadají pod nohy.

Jaké modlitby číst?

Modlitba za přijetí svaté vody je jedinečná, nemá obdoby. Vzhledem k tomu, že text modlitební knihy je velmi krátký, doporučuje se ji zapamatovat a číst bez váhání. Snažte se neprovádět chyby nebo rezervace, nevkládejte slova do textu nebo nepřidávejte žádné cizí požadavky.

Chcete-li mít po ruce dostatečnou zásobu zasvěcené vody, musíte si objednat vodní modlitba. Kostel provádí tento obřad po celý kalendářní rok a nazývá ho malým zasvěcením vody. Každý, kdo se podílel na pořadí modlitby, na svém konci přijímá svou část požehnané tekutiny.

Svatá voda má druhé jméno - "agiasma". Je jí dána v souladu s rituálem velkého posvěcení. Ona je připsána s úžasnými vlastnostmi: skladování na rok až do příštího svátku se zachováním všech vlastností. Věda prokázala, že svatá voda má téměř dokonalou strukturu na úrovni molekul.

Během zasvěcení vody se čte speciální modlitba:

"Velký Bůh, dělej zázraky, neměj žádného čísla! Přijď k Tvému služebníku, který se modlil za tebe, Vladýko, jedl svého Ducha svatého a posvětil tuto vodu a vypil déšť z něj a přijal svého otroka a posypal ho svou vlastní vášní, zanechal hříchy, uzdravení a osvobození od všeho zla a ujištění a posvěcení v domě a očistění všech nečistot a pomluvy démonického odpudivého, jako vaše jméno, Otec a Syn a Duch svatý, požehnaný a oslavený a věčný století. "Amen."

Také během obřadu se kněz může obrátit na Matku Boží, Mikuláša Benefactorovi, Požehnané Matroně nebo pracovníka divů Xenia z Petrohradu.

Text modlitby za přijetí prosforky a svaté vody

Když jste ochutnali svatou vodu a slibujte, nezapomeňte se modlit a řekněte odpovídající slova.

Modlitba k přijetí prosfory je:

"Pane, Bože můj, nech je svatý svatý dar svatého tvého tvé prosperující a svatá voda pro odpuštění mých hříchů, pro osvícení mé mysli, pro posílení svých duševních a tělových sil, pro zdraví mé duše a těla, pro dobytí svých vášní a nemocí nad nekonečnými ke svému milosrdenství modlitbou Matky tvého předchůdce a všech tvých svatých. "Amen.

Po vyslovení modlitby a používání zasvěcených výrobků, posaďte se sami v mlčení sám, odevzdejte se vnitřním pocitům. Nebojte se vrátit se k obvyklým záležitostem. Vezměte si čas naplnit duchovní světlo zevnitř, neboť za to jste vykonal rituál.